NOWE OBOWIĄZKI PRZY SPRZEDAŻY I NAJMIE NIERUCHOMOŚCI

W dniu 28 kwietnia 2023 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 roku o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U.2021.497 t.j. z dnia 2021.03.18) (dalej jako „ustawa”). Wprowadzane zmiany mają na celu zwiększenie skuteczności dotychczasowych przepisów i wpisują się w szerszy trend zwiększania świadomości społecznej w zakresie ekologii.
 
Świadectwo charakterystyki energetycznej (dalej także jako „świadectwo”) to dokument określający zapotrzebowanie na energię niezbędną do użytkowania budynku lub jego części zgodnie z przeznaczeniem. Oprócz danych identyfikacyjnych budynku, w świadectwie umieszcza się także zalecenia mające na celu poprawę charakterystyki energetycznej.   
 
Właściciela i zarządcy budynku lub części budynku a także osoby, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, zobowiązani są zapewnić sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku lub części budynku:
Co do zasady nie ma zatem potrzeby sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej, jeśli nie ma zamiaru zawierania powyższych umów.
Ponadto nie ma obowiązku zapewnienia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku:
Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków nie wyłączonych spod tego obowiązku, muszą być przekazane:
Naruszenie powyższego obowiązku podlega karze grzywny w wysokości do 5.000 złotych i jest to jedną z ważniejszych zmian wprowadzonych do ustawy. 
Jednocześnie nabywca albo najemca nie mogą zrzec się prawa do otrzymania odpowiednio świadectwa charakterystyki energetycznej, jego kopii albo wydruku.
 
Ponadto jeśli dla budynku lub jego części zostało sporządzone już świadectwo charakterystyki energetycznej, to w ogłoszeniu lub reklamie dotyczącej zbycia lub najmu zobowiązany jesteś wskazać:
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące sprzedaży lub najmu nieruchomości – skontaktuj się z nami. Chętnie na nie odpowiemy.
Dorian SmoługaDorian Smoługa | radca prawny

Kontakt

zapraszamy do współpracy

Jeżółkowski i Wspólnicy sp. k.
ul. Juliana Smulikowskiego 1/3
00-389 Warszawa
Polska

biuro@jezolkowski.pl
tel. +48 22 828 08 94

NASI KLUCZOWI KLIENCI