NOWELIZACJA KODEKSU PRACY Z DNIA 1.12.2022 r.

W dniu 13 stycznia 2023 roku Sejm, odrzucając poprawki zgłoszone przez Senat, przyjął ostateczny tekst ustawy z dnia 1 grudnia 2022 roku o zmiana ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Tekst dostępny na: USTAWA z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (sejm.gov.pl).
W oczekiwaniu na podpisanie, a następnie opublikowanie w Dzienniku Ustaw, pracodawcy powinni zacząć już przygotowania, bowiem vacatio legis nowelizacji jest krótkie. A praca zdalna będzie powszechna – przewidziano grupy pracowników, których wniosek o pracę zdalną powinien być uwzględniony zawsze, gdy rodzaj i organizacja pracy na to pozwala.

Co i kiedy ma się zmienić w przepisach?
 1. W terminie 14 dni od dnia ogłoszenia nowelizacji w Dzienniku Ustaw:
  1. zaczną obowiązywać przepisy dotyczące przeprowadzania przez pracodawców badania trzeźwości pracowników;
  2. zaczną obowiązywać przepisy dotyczące przeprowadzania badania trzeźwości przez przedsiębiorców niebędących pracodawcami organizujących pracę wykonywaną przez osoby fizyczne na innej podstawie niż stosunek pracy albo osoby fizyczne prowadzące na własny rachunek działalność gospodarczą;
  3. zaczną obowiązywać przepisy o możliwości stosowania kary pieniężnej za stawienie się do pracy w stanie po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu lub zażywanie środka działającego podobnie do alkoholu w czasie pracy;
  4. zaczną obowiązywać przepisy o pokrywaniu kosztów pracowniczych badań wstępnych, okresowych albo kontrolnych, przeprowadzonych w ramach programów zdrowotnych lub programów polityki zdrowotnej.
 2. W terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia nowelizacji w Dzienniku Ustaw:
  1. uchylone zostaną przepisy specustawy covidowej dotyczące pracy zdalnej;
  2. zaczną obowiązywać przepisy dotyczące pracy zdalnej uregulowane w kodeksie pracy;
  3. pracownicy pracujący zdalnie na podstawie polecenia pracy zdalnej, wydanego w trybie specustawy covidowej, którzy nie dopełnią warunków, określonych dla pracy zdalnej w kodeksie pracy, będą musieli wrócić do biur.
 3. W terminie 8 miesięcy od dnia ogłoszenia nowelizacji w Dzienniku Ustaw:
  1. przestaną obowiązywać porozumienia/regulaminu dotyczące telepracy
  2. telepracownicy, którzy nie dopełnią warunków, określonych dla pracy zdalnej w kodeksie pracy, będą musieli wrócić do biur.
 
Jak przygotować się na wejście w życie nowelizacji?
Czynności niezbędne do podjęcia przez pracodawców przed wejście w życie poszczególnych przepisów nowelizacji:
 1. Zmiana Regulamin Pracy;
 2. Zaplanowanie procesu transferu telepracowników na pracę w trybie pracy zdalnej;
 3. Zaplanowanie procesu transferu pracowników skierowanych do pracy zdalnej na podstawie specustawy covidowej na pracę w trybie pracy zdalnej;
 4. Ustalenie zasad zwrotu kosztów koszty energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, a także innych kosztów bezpośrednio związanych z wykonywaniem pracy zdalnej
 5. Sporządzenie oceny ryzyka zawodowego pracowników wykonujących pracę zdalną;
 6. Weryfikacja / przyjęcie co najmniej procedury ochrony danych osobowych i zasad BHP, na potrzeby pracy zdalnej;
 7. Zmiana lub przyjęcie, po wcześniejszych uzgodnieniach z przedstawicielami pracowników, Regulamin Pracy Zdalnej;
 8. Zgromadzenie niezbędnej dokumentacji dotyczącej pracowników, którzy mają wykonywać pracę zdalną w trybie zdalnym.
 
Kiedy i od czego rozpocząć przygotowania?
Kolejność podana wyżej nie jest przypadkowa. Przygotowania sugerujemy rozpocząć od Regulaminu Pracy, ponieważ:  
Aby zatem pracodawca mógł od razu stosować nowe zasady dotyczące kontroli trzeźwości pracowników, zmiana Regulaminu Pracy w tym zakresie musi być ogłoszona w tym  samym dniu, w którym w Dzienniku Ustaw zostanie opublikowana nowelizacja.

Pozostałe czynności też są czasochłonne i wymagają zaangażowania pracodawcy, pracowników, czasem zewnętrznych doradców ds. BHP, RODO, IT, dlatego powinny zostać podjęte niezwłocznie.

Jeżeli potrzebujesz pomocy przy zaplanowaniu wdrożenia nowych przepisów do Twojej organizacji, w tym przygotowaniu lub zweryfikowaniu dokumentacji - skontaktuj się z nami. Chętnie pomożemy, doradzimy, odpowiemy na wszystkie wątpliwości. 
Marta RachubkaMarta Rachubka | radca prawny / wspólnik

Kontakt

zapraszamy do współpracy

Jeżółkowski i Wspólnicy sp. k.
ul. Juliana Smulikowskiego 1/3
00-389 Warszawa
Polska

biuro@jezolkowski.pl
tel. +48 22 828 08 94

NASI KLUCZOWI KLIENCI