Property & Real Estate

Zmiana ustawy o odpadach – elektroniczne sprawozdania

 
Dnia 4 lipca 2019 r. uchwalona została ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1403, dalej: Ustawa zamieniająca). Ustawa wejdzie w życie 13 sierpnia 2019 r., jednakże z licznymi wyjątkami.
 
Jak wskazuje uzasadnienie projektu Ustawy zmieniającej istniała pilna potrzeba doprecyzowania przepisów odnoszących się do funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Zgodnie z nowelizacją od 1 stycznia 2020 r. prowadzenie ewidencji odpadów, rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz sprawozdawczość odbywać się będzie wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO. Forma papierowa dokumentów w zakresie ewidencji odpadów, sprawozdawczości oraz wniosków dostępna będzie jedynie dla przedsiębiorców zagranicznych, którzy nie ustanowili oddziału na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Od 1 stycznia 2021 r. wprowadzona będzie natomiast możliwość elektronicznego przekazywania przez BDO dokumentów potwierdzających zbieranie, odzysk oraz recykling odpadów opakowaniowych, odpadów powstałych z olejów smarowych i opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także zużytych baterii i akumulatorów.
 
W ustawie o odpadach usunięto odniesienia do wypełniania elektronicznych formularzy, gdyż dane w zakresie sporządzanych sprawozdań będą wprowadzane bezpośrednio do systemu elektronicznego, tj. bez konieczności uzupełniania oddzielnych formularz, które musiały być wprowadzone do BDO. Poprzednie formularze mają po zmianach stać się integralną częścią systemu informatycznego i po uzupełnieniu danych na indywidualnym koncie oraz akceptacji, dane będą bezpośrednio dostępne w systemie do weryfikacji przez marszałka województwa.
 
Pełny tekst Ustawy zmieniającej zamieszczamy poniżej ->
Magdalena LelongMagdalena Lelong | prawnik / wspólnik

Pliki do pobrania

Kontakt

zapraszamy do współpracy

Jeżółkowski i Wspólnicy sp. k.
ul. Juliana Smulikowskiego 1/3
00-389 Warszawa
Polska

biuro@jezolkowski.pl
tel. +48 22 828 08 94

NASI KLUCZOWI KLIENCI