Fundacje rodzinne – podstawowe informacje

Dnia 7 lutego 2023 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej. Lada dzień zostanie ona opublikowana w Dzienniku Ustaw, a od tego momentu już za 3 miesiące będziemy mieć w Polsce nowy rodzaj osoby prawnej  - fundację rodzinną.
 
Celem wprowadzenia fundacji rodzinnej do polskiego porządku prawnego ma być stworzenie ram prawnych usprawniających sukcesję w firmach rodzinnych. Fundacja rodzinna ma gromadzić majątek i zarządzać nim oraz zaspokajać potrzeby beneficjentów, w sposób określony przez fundatora.
 
Podstawowe zasady działania
 
Odpowiedzialność
 
Spadki i zachowek
 
Podatki
Beneficjenci - co do zasady wszystkie środki otrzymywane z FR będą opodatkowane PIT w wysokości 15%, jednakże obowiązują zwolnienia podmiotowe dla fundatora i zerowej grupy podatkowej fundatora, czyli małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwa, pasierba, ojczyma lub macochy.
 
Co do zasady FR będzie zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych (zwolnienia podmiotowe). Wyjątkiem będą jedynie:
  1. przychody uzyskanie z działalności wykraczającej poza dopuszczalne ustawowo dla FR
  2. świadczenia przekazywane lub oddane do korzystania beneficjentom (tj. świadczenia majątkowe, w tym środki pieniężne, rzeczy lub prawa majątkowe)
  3. podatek od mienia przekazanego lub pozostawionego do dyspozycji FR w związku z rozwiązaniem FR
  4. podatek od budynków
 
Jeśli chcieliby Państwo poznać więcej szczegółów dotyczących działania fundacji rodzinnej i zweryfikować, czy jest to rozwiązanie odpowiednie dla Państwa - zachęcamy do kontaktu.
Magdalena LelongMagdalena Lelong | radca prawny / wspólnik

Kontakt

zapraszamy do współpracy

Jeżółkowski i Wspólnicy sp. k.
ul. Juliana Smulikowskiego 1/3
00-389 Warszawa
Polska

biuro@jezolkowski.pl
tel. +48 22 828 08 94

NASI KLUCZOWI KLIENCI