Property & Real Estate

Zmiany w Rozporządzeniu w sprawie wymagań, którym powinny odpowiedzieć instalacje pomiarowe

 
W dniu 8 lutego 2019 r. weszły w życie przepisy Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 10 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz.U. 2019, poz. 142, dalej: Rozporządzenie zmieniające).
 
Rozporządzenie zmieniające jest odpowiedzią na zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (Dz.U. 2017, poz. 885), które wprowadziło dwie podstawowe zmiany w zakresie prawnej kontroli metrologicznej instalacji pomiarowych, tj.:
  1. zakres prawnej kontroli metrologicznej - dotychczas instalacje pomiarowe podlegały prawnej kontroli metrologicznej w zakresie legalizacji pierwotnej i ponownej, a obecnie instalacje pomiarowe podlegają prawnej kontroli metrologicznej wyłącznie w zakresie legalizacji ponownej,
  2. rodzaj przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej - dotychczas obowiązkowi legalizacji ponownej podlegały wyłącznie instalacje pomiarowe wskazane wprost w przepisach prawa, a obecnie wszystkie instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda, wprowadzone do obrotu lub użytkowania w wyniku dokonania oceny zgodności.
 
Powyższe zaskutkowało uchyleniem przez Rozporządzenie zmieniające przepisów regulujących legalizację pierwotną instalacji pomiarowych zmianami w zakresie określenia szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas legalizacji ponownej instalacji pomiarowych, dla których dotychczas nie określono takiego zakresu sprawdzeń.
 
Zmieniona została ponadto również lista oznaczeń na instalacji pomiarowej oraz tabela względnych błędów graniczonych dopuszczalnych wskazań liczników i instalacji pomiarowych.
 
Pełny tekst Rozporządzenia zmieniającego zamieszczamy poniżej ->
Magdalena LelongMagdalena Lelong | prawnik / wspólnik

Pliki do pobrania

Kontakt

zapraszamy do współpracy

Jeżółkowski i Wspólnicy sp. k.
ul. Juliana Smulikowskiego 1/3
00-389 Warszawa
Polska

biuro@jezolkowski.pl
tel. +48 22 828 08 94

NASI KLUCZOWI KLIENCI