Kadry i Płace

Zmiana wzoru protokołu powypadkowego i wzoru statystycznej karty wypadku przy pracy

 
 
  1. Protokół powypadkowy
Dnia 25 czerwca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz.U 2019, poz. 1071) – dalej: Rozporządzenie Zmieniające 1. Rozporządzeniem Zmieniającym 1 wprowadzony został nowy wzór protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (tj. protokołu powypadkowego). Powypadkowe protokoły wg dotychczasowego wzoru mogą być stosowane najpóźniej do 31 grudnia 2019 r.
 
Dla przypomnienia, okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy ustala powoływany przez pracodawcę zespół powypadkowy. Zespół powypadkowy sporządza protokół powypadkowy nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku, a następnie przekazuje go pracodawcy. Pracodawca powinien następnie w ciągu 5 dni zatwierdzić protokół powypadkowy. Szczegółowy sposób postępowania przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposób ich dokumentowania, a także zakres informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy określony jest rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U. 2009, nr 105, poz. 870).
 
  1. Statystyczna karta wypadku przy pracy
Dnia 19 czerwca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy (Dz.U. 2019, poz. 1106) - dalej: Rozporządzenie Zmieniające 2. Załącznikiem do Rozporządzenia Zmieniającego 2 jest nowy wzór statystycznej karty wypadku przy pracy. Podobnie jak w przypadku protokołu powypadkowego, statystyczna kara może być sporządzana wg dotychczasowego wzoru nie później niż do 31 grudnia 2019 r.
 
Tu również przypominając – statystyczna kartę sporządza się na podstawie zatwierdzonego protokołu powypadkowego i następnie przekazuje w formie elektronicznej na portal sprawozdawczy Głównego Urzędu Statystycznego. Część I statystycznej karty sporządza się nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od dnia zatwierdzenia protokołu powypadkowego i następnie przekazuje do GUS w terminie do 15. dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym został zatwierdzony protokół powypadkowy. Część II statystycznej karty sporządza się i przekazuje nie później niż z upływem 6 miesięcy od dnia zatwierdzenia protokołu powypadkowego.
 
Pełny tekst rozporządzeń zmieniających wraz z nowymi wzorami dokumentów zamieszczamy poniżej ->
Magdalena LelongMagdalena Lelong | prawnik / wspólnik

Pliki do pobrania

Kontakt

zapraszamy do współpracy

Jeżółkowski i Wspólnicy sp. k.
ul. Juliana Smulikowskiego 1/3
00-389 Warszawa
Polska

biuro@jezolkowski.pl
tel. +48 22 828 08 94

NASI KLUCZOWI KLIENCI