Property & Real Estate

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań technicznych dla stacji gazu ziemnego

 
Dnia 1 października 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Energii z dnia 18 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań technicznych dla stacji gazu ziemnego (Dz.U. 2019, poz. 1757). Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności  i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1124), zgodnie z którym rozporządzenie powinno określać szczegółowe wymagania techniczne dotyczące bezpiecznej eksploatacji, naprawy i modernizacji stacji gazu ziemnego; rodzaje badań technicznych stacji gazu ziemnego przeprowadzanych przez Urząd Dozoru Technicznego oraz sposób i terminy ich przeprowadzania, a także wysokość opłat za wydanie opinii oraz przeprowadzenie badania przez Urząd Dozoru Technicznego.
 
Legislator wskazuje, że obecnie w Polsce rynek wykorzystywania gazu ziemnego jest słabo rozwinięty, jednakże, jak wynika z Krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych z dnia 29 marca 2017 r., przygotowanych przez Ministra Energii, polski rynek motoryzacyjny nakierunkowany jest na rozwój wykorzystania do napędu pojazdów silnikowych paliwa alternatywnego jakim jest gaz ziemny. Stąd konieczne stało się uregulowanie zasad funkcjonowania infrastruktury służącej do tankowania gazem ziemnym pojazdów samochodowych.
 
Przepisy Rozporządzenia mają na celu miedzy innymi zapewnienie bezpieczeństwa eksploatacji stacji gazu ziemnego i ujednolicenie zasad ich budowania i eksploatacji. Określono w nich m.in.:  
Pełny tekst Rozporządzenia zamieszczamy poniżej ->
Magdalena LelongMagdalena Lelong | radca prawny / wspólnik

Pliki do pobrania

Kontakt

zapraszamy do współpracy

Jeżółkowski i Wspólnicy sp. k.
ul. Juliana Smulikowskiego 1/3
00-389 Warszawa
Polska

biuro@jezolkowski.pl
tel. +48 22 828 08 94

NASI KLUCZOWI KLIENCI