Newsletter prawny

Finanse

05-09-2016

Dnia 1 września 2016 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra finansów z dnia 24 sierpnia 2016 roku w sprawie wzoru deklaracji podatkowej o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej (Dz.U. z dnia 30 sierpnia 2016 roku, poz. 1365; dalej: Rozporządzenie).

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 2016 roku o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. poz. 1155).
 
Rozporządzenie określa wzór deklaracji podatkowej o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej (PSD-1), który stanowi załącznik do Rozporządzenia.
 
Pełną treść Rozporządzenia (wraz z załącznikiem) zamieszczamy poniżej ->