Newsletter prawny

Finanse

24-08-2016

Ministerstwo Rozwoju opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (dalej: Projekt Rozporządzenia).

Zgodnie z Projektem Rozporządzenia – począwszy od dnia 1 stycznia 2018 roku informacje z kas fiskalnych mają być przekazywane automatycznie do specjalnego serwera organów podatkowych, co umożliwi ich analizę i pozwoli wychwycić nieprawidłowości.
Zgodnie z Projektem Rozporządzenia kasy fiskalne od dnia 1 stycznia 2018 roku mają być wyposażone m.in. w interfejs komunikacyjny, umożliwiający współpracę z repozytorium za pośrednictwem sieci internet oraz interfejs umożliwiający odczyt zawartości pamięci fiskalnej i pamięci chronionej.
Projekt Rozporządzenia określa, że kasy rejestrujące mają zapewnić automatycznie transmisję pakietu danych, obejmujących m.in. raporty fiskalne dobowe, paragony fiskalne oraz paragony fiskalne anulowane. Ewidencja kasy rejestrującej będzie powiązana z jednolitym plikiem kontrolnym.
W Projekcie Rozporządzenia określono, że repozytorium to system teleinformatyczny, prowadzony przez Ministra Finansów, którego celem ma być odbieranie danych z kas rejestrujących, komunikacja z kasami oraz wykonywanie innych zadań kontroli skarbowej.
Elektroniczne paragony, wysyłane przez internet do specjalnych serwerów organów podatkowych, nie wyeliminują paragonów papierowych, które nadal będą wydawane konsumentom (zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami).
Pełną treść Projektu Rozporządzenia zamieszczamy poniżej ->