Newsletter prawny

Finanse

29-07-2016

Dnia 1 sierpnia 2016 r. wejdą w życie: 1) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (Dz.U. z dnia 27 lipca 2016 r., poz. 1124; dalej: Rozporządzenie nr 1); 2) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz.U. z dnia 29 lipca 2016 r., poz. 1136; dalej: Rozporządzenie nr 2).

Rozporządzenie nr 1 zostało wydane na podstawie art. 99 ust. 14c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, 846, 960 i 1052; dalej: Ustawa).
 
Rozporządzenie nr 1 określa wzór deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (VAT-14), o której mowa w art. 99 ust. 11a Ustawy. Wzór w/w deklaracji stanowi załącznik do Rozporządzenia nr 1.
 
Rozporządzenie nr 2 zostało wydane na podstawie art. 99 ust. 14 Ustawy.
 
Rozporządzenie nr 2 określa wzory wraz (z objaśnieniami):
  1. deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7), o której mowa w art. 99 ust. 1 Ustawy, stanowiący załącznik nr 1 do Rozporządzenia nr 2,
  2. deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7K), o której mowa w art. 99 ust. 2 lub 3 Ustawy, stanowiący załącznik nr 2 do Rozporządzenia nr 2,
  3. deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7D), o której mowa w art. 99 ust. 3 Ustawy, stanowiący załącznik nr 3 do Rozporządzenia nr 2,
  4. objaśnienia do w/w deklaracji, stanowiące załącznik nr 4 do Rozporządzenia nr 2;
  5. deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-8), o której mowa w art. 99 ust. 8 Ustawy, wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik nr 5 do Rozporządzenia nr 2;
  6. deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-9M), o której mowa w art. 99 ust. 9 Ustawy, wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik nr 6 do Rozporządzenia nr 2.
 
Zgodnie z § 2 Rozporządzenia nr 2 - wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług, określone w:
  1. załącznikach nr 1, 5 i 6 do Rozporządzenia nr 2, stosuje się, począwszy od rozliczenia za sierpień 2016 r.;
  2. załącznikach nr 2 i 3 do Rozporządzenia nr 2, stosuje się, począwszy od rozliczenia za trzeci kwartał 2016 r.
 
Wraz z wejściem w życie Rozporządzenia nr 2 traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 914 i 2230).
 
Poniżej zamieszczamy:
 
  • pełną treść Rozporządzenia nr 1, wraz z załącznikiem (wzorem deklaracji VAT-14).
 
  • pełną treść Rozporządzenia nr 2, wraz z załącznikami.