Newsletter prawny

Trading & Supply

09-06-2016

Dnia 3 czerwca 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Energii z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych (Dz.U. z dnia 3 czerwca 2016 r., poz. 771; dalej: Rozporządzenie).

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1728, z 2015 r. poz. 1361 oraz z 2016 r. poz. 266 i 542).
 
Zgodnie z § 1 Rozporządzenia:
  1. wymagania jakościowe dla estru metylowego stanowiącego samoistne paliwo, stosowanego w pojazdach, ciągnikach rolniczych, a także maszynach nieporuszających się po drogach, wyposażonych w silniki z zapłonem samoczynnym przystosowane do spalania tego biopaliwa ciekłego określa załącznik nr 1 do Rozporządzenia;
  2. wymagania jakościowe dla oleju napędowego zawierającego 20% estru metylowego, stosowanego w pojazdach, ciągnikach rolniczych, a także maszynach nieporuszających się po drogach, wyposażonych w silniki z zapłonem samoczynnym przystosowane do spalania tego biopaliwa ciekłego określa załącznik nr 2 do Rozporządzenia;
  3. wymagania jakościowe dla benzyn silnikowych zawierających od 70% do 85% bioetanolu, stosowanych w pojazdach wyposażonych w silniki z zapłonem iskrowym przystosowane do spalania tego biopaliwa ciekłego określa załącznik nr 3 do Rozporządzenia.
 
Wraz z wejściem w życie Rozporządzenia traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych (Dz. U. poz. 98).
 
Pełną treść Rozporządzenia, wraz z załącznikami, zamieszczamy poniżej ->