Newsletter prawny

Finanse

11-01-2016

Dnia 5 stycznia 2016 r. weszły w życie: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek wspólny (Dz.U. z dnia 5 stycznia 2016 r., poz.: 13; dalej: Rozporządzenie 1); Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek (Dz.U. z dnia 5 stycznia 2016 r., poz.: 14; dalej: Rozporządzenie 2); Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji ogólnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek (Dz.U. z dnia 5 stycznia 2016 r., poz.: 15; dalej: Rozporządzenie 3).

Rozporządzenie 1 zostało wydane na podstawie art. 14r § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.; dalej: Ordynacja Podatkowa). Rozporządzenie 1 określa wzór wniosku wspólnego o wydanie w indywidualnej sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacji indywidualnej), który stanowi załącznik do Rozporządzenia 1. Zgodnie z § 2 Rozporządzenia 1 - opłatę za wniosek, o którym mowa powyżej, uiszcza się na rachunek bieżący organu właściwego do wydania interpretacji indywidualnej.
 
Rozporządzenie 2 zostało wydane na podstawie art. 14b § 7 Ordynacji Podatkowej.  Rozporządzenie 2 określa wzór wniosku o wydanie w indywidualnej sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacji indywidualnej), który stanowi załącznik do Rozporządzenia 2. Zgodnie z § 3 Rozporządzenia 2 - opłatę za wniosek, o którym mowa powyżej, uiszcza się na rachunek bieżący organu właściwego do wydania interpretacji indywidualnej.
 
Rozporządzenie 3 zostało wydane na podstawie art. 14a § 11 Ordynacji Podatkowej. Rozporządzenie 3 określa wzór wniosku o wydanie interpretacji ogólnej, który stanowi załącznik do Rozporządzenia 3.
Zgodnie z § 2 Rozporządzenia 3 - opłatę za wniosek, o którym mowa powyżej, uiszcza się na rachunek bieżący organu upoważnionego do wydawania w pierwszej instancji postanowienia o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosku o wydanie interpretacji ogólnej, do którego jest składany wniosek.
Wraz z wejściem w życie Rozporządzenia 3 traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji ogólnej oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku (Dz. U. Nr 296, poz. 1756).
 
Poniżej zamieszczamy pełną treść (wraz z załącznikami): Rozporządzenia 1, Rozporządzenia 2, Rozporządzenia 3