Newsletter prawny

Finanse

08-01-2016

Dnia 1 stycznia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw (Dz.U. z dnia 31 grudnia 2015 r., poz.: 2337; dalej: Rozporządzenie).

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 80a § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.).
 
Rozporządzenie określa nowe wzory:
  1. pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej, który stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia;
  2. pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, który stanowi załącznik nr 2 do Rozporządzenia;
  3. zawiadomienia o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej, który stanowi załącznik nr 3 do Rozporządzenia;
  4. zawiadomienia o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, który stanowi załącznik nr 4 do Rozporządzenia.
 
Wraz z wejściem w życie Rozporządzenia traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wzoru zawiadomienia o odwołaniu tego pełnomocnictwa (Dz. U. poz. 1847).
 
Pełną treść Rozporządzenia (wraz z załącznikami) zamieszczamy poniżej ->