Newsletter prawny

Finanse

30-12-2015

Dnia 1 stycznia 2016 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz.U. z dnia 29 grudnia 2015 r., poz.: 2230; dalej: Rozporządzenie).

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 99 ust. 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.).
 
Rozporządzenie wprowadza zmiany załączników od nr 1 do nr 6 (tj. deklaracji VAT-7; VAT-7K; VAT-7D; VAT-8; VAT-9M) do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 914).
 
Załączniki – wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług: VAT-7; VAT-7K; VAT-7D; VAT-8; VAT-9M w nowym brzmieniu stanowią odpowiednio załącznik nr 1, nr 2, nr 3, nr 5 i nr 6 do Rozporządzenia.
 
Zgodnie z § 2 Rozporządzenia, wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług określone w:
  1. załączniku nr 1, nr 5 i nr 6 (tj. wzory deklaracji: VAT-7; VAT -8; VAT-9M) do Rozporządzenia (tj. w nowym brzmieniu) stosuje się, począwszy od rozliczenia za styczeń 2016 r.;
  2. załączniku nr 2 i nr 3 (tj. wzory deklaracji: VAT-7K, VAT-7D) do Rozporządzenia (tj. w nowym brzmieniu) stosuje się, począwszy od rozliczenia za pierwszy kwartał 2016 r.
 
Wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7; VAT-7K; VAT-7D; VAT-8; VAT-9M (wraz z objaśnieniami) mogą być stosowane w dotychczasowym brzmieniu nie dłużej niż do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy pierwszego półrocza 2016 r.
 
Pełną treść Rozporządzenia zamieszczamy poniżej ->