Newsletter prawny

Trading & Supply

28-12-2015

Dnia 1 stycznia 2016 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych (Dz.U. z dnia 23 grudnia 2015 r., poz.: 2181; dalej: Rozporządzenie).

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 85 ust. 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.).
 
Rozporządzenie określa normy dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych:
 1. oznaczonych kodami CN:
  1. od 2710 11 11 do 2710 11 90 – olejów lekkich i preparatów oraz ich mieszanin z biokomponentami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 775), zwanymi dalej „biokomponentami”,
  2. od 2710 19 11 do 2710 19 29 – olejów średnich,
  3. od 2710 19 31 do 2710 19 69 – olejów ciężkich oraz ich mieszanin z biokomponentami
   – zwanych dalej „paliwami ciekłymi”;
 2. wyrobów węglowych;
 3. niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (dalej: Ustawa), opodatkowanych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa;
 4. określonych w załączniku nr 2 do Ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.
 
Zgodnie z § 2 Rozporządzenia, normy dopuszczalnych ubytków powstających w czasie przyjęcia do magazynu wyrobów akcyzowych wynoszą dla:
 1. olejów lekkich i preparatów oznaczonych kodami CN od 2710 11 11 do 2710 11 90 oraz ich mieszanin z biokomponentami – 0,1%,
 2. olejów średnich oznaczonych kodami CN od 2710 19 11 do 2710 19 29 – 0,08%,
 3. olejów ciężkich oznaczonych kodami CN od 2710 19 31 do 2710 19 69 oraz ich mieszanin z biokomponentami – 0,04%,
 4. wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do Ustawy, opodatkowanych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa – 0,04%,
 5. wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do Ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie – 0,1%
  – ilości przyjętych wyrobów akcyzowych.
 
 
Zgodnie z § 3 Rozporządzenia, normy dopuszczalnych ubytków powstających w czasie przeładunku wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym wynoszą dla:
 1. olejów lekkich i preparatów oznaczonych kodami CN od 2710 11 11 do 2710 11 90 oraz ich mieszanin z biokomponentami – 0,1%,
 2. olejów średnich oznaczonych kodami CN od 2710 19 11 do 2710 19 29 – 0,08%,
 3. olejów ciężkich oznaczonych kodami CN od 2710 19 31 do 2710 19 69 oraz ich mieszanin z biokomponentami – 0,04%,
 4. wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do Ustawy, opodatkowanych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa – 0,04%,
 5. wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do Ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie – 0,1%
  – ilości przyjętych wyrobów akcyzowych.
 
Natomiast normy dopuszczalnych ubytków powstających w czasie magazynowania wyrobów akcyzowych wynoszą dla:
 1. olejów lekkich i preparatów oznaczonych kodami CN od 2710 11 11 do 2710 11 90 oraz ich mieszanin z biokomponentami – 0,0015%,
 2. olejów średnich oznaczonych kodami CN od 2710 19 11 do 2710 19 29 – 0,0014%,
 3. olejów ciężkich oznaczonych kodami CN od 2710 19 31 do 2710 19 69 oraz ich mieszanin z biokomponentami – 0,0006%,
 4. wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do Ustawy, opodatkowanych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa – 0,0006%,
 5. wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do Ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie – 0,0015%
  – sumy dziennych pozostałości wyrobów akcyzowych obliczonej na podstawie dziennych stanów wykazanych w ewidencji magazynowej.
 
Zgodnie z § 5 Rozporządzenia, normy dopuszczalnych ubytków powstających w czasie wydania wyrobów akcyzowych z magazynu wynoszą dla:
 1. olejów lekkich i preparatów oznaczonych kodami CN od 2710 11 11 do 2710 11 90 oraz ich mieszanin z biokomponentami – 0,1%,
 2. olejów średnich oznaczonych kodami CN od 2710 19 11 do 2710 19 29 – 0,08%,
 3. olejów ciężkich oznaczonych kodami CN od 2710 19 31 do 2710 19 69 oraz ich mieszanin z biokomponentami – 0,04%,
 4. wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do Ustawy, opodatkowanych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa – 0,04%,
 5. wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do Ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie – 0,1%
  – ilości wydanych wyrobów akcyzowych.
 
Wraz z wejściem w życie Rozporządzenia traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych (Dz. U. poz. 1342).
 
Pełną treść Rozporządzenia zamieszczamy poniżej ->