Newsletter prawny

Finanse

12-05-2015

Od dnia 1 lipca 2015 roku ruszy nowa Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (dalej: ePUAP).

Platforma ePUAP działa już od 2008 roku, na następującej stronie internetowej: www.epuap.gov.pl, jednakże od 1 lipca 2015 roku ePUAP zostanie zmodernizowana, w szczególności poprzez poprawienie jej funkcjonalności oraz dodanie nowych usług.

Nowym elementem ePUAP stanie się tzw. profil zaufany, czyli identyfikator każdego użytkownika, będący bezpłatnym narzędziem służącym do potwierdzania tożsamości przy załatwianiu spraw administracyjnych przez internet. Profil zaufany ma stanowić alternatywę dla bezpiecznego podpisu elektronicznego, który należy wykupić. Jak wynika z zapewnień Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji – ePUAP po zmianach będzie spełniać wyższe standardy bezpieczeństwa niż dotychczas (m.in. oprócz zalogowania się, niektóre czynności trzeba będzie także potwierdzać przez email lub sms).

Od 1 lipca 2015 roku przez ePUAP możliwe będzie załatwienie takich spraw jak: wydanie dowodu osobistego, wydanie dowodu rejestracyjnego pojazdu, wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, zawiadomienie o zbyciu pojazdu, złożenie wniosku o wydanie prawa jazdy, wniosku o usunięcie drzew i krzewów, wniosku o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców, zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego itp.

Poza powyżej wymienionymi usługami, przez ePUAP możliwe będzie także złożenie wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej oraz interpretacji ogólnej, a także zgłoszenie powołania administratora bezpieczeństwa informacji do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych i zgłoszenie odwołania administratora bezpieczeństwa informacji do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.