Newsletter prawny

Finanse

28-11-2013

Zmiana wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2014

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2014, stawki opłaty paliwowej jakie będą obowiązywać od 2014 roku są następujące:

1. 104,20 zł za 1000 l benzyn silnikowych oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami;

2. 262,52 zł za 1000 l olejów napędowych, wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami oraz biokomponentów stanowiących samoistne paliwa;

3. 134,44 zł za 1000 kg gazów i innych wyrobów.

 

Nastąpił wzrost stawki opłaty paliwowej w stosunku do roku 2013, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, który jest ustalany na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

W roku 2013 stawki opłaty paliwowej wynoszą:

1. 103,16 zł za 1000 l benzyn silnikowych oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami;

2. 259,92 zł za 1000 l olejów napędowych, wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami oraz biokomponentów stanowiących samoistne paliwa;

3. 133,10 zł za 1000 kg gazów i innych wyrobów.