Newsletter prawny

Kadry i Płace

30-09-2019

Zmiana minimalnego wynagrodzenia za pracę

Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. (Dz.U. 2019, poz. 1778) od dnia 1 stycznia 2020 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosić będzie 2600 zł, a minimalna stawka godzinowa wynosić będzie 17 zł.
 
Pełny tekst Rozporządzenia zamieszczamy poniżej ->