Newsletter prawny

Finanse

21-01-2013

Nowe zasady wystawiania faktur obowiązujące od 1 stycznia 2013 roku

Zmiany z zakresie fakturowania wprowadza rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług z dnia 11 grudnia 2012 r. (Dz. U. poz. 1428) (zwane dalej: Rozporządzenie Zmieniające), które weszło w życie dnia 1 stycznia 2013 roku. Wprowadzone zmiany dla przejrzystości wskazujemy z podziałem na poszczególne zagadnienia (wyjaśnienia dostępne w załączniku poniżej).

Rozporządzenie zmieniające wprowadziło zmiany w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług z dnia 28 marca 2011 r. (Dz. U. Nr 68, poz. 360) (dalej: Rozporządzenie Fakturowe) w zakresie:

   1. podmiotu uprawnionego do wystawiania faktur;
   2. danych w fakturze;
   3. wprowadzono faktury uproszczone;
   4. samofakturowania;
   5. obliczania kwoty podatku wychodząc od kwoty brutto świadczenia;
   6. terminów wystawiania faktur;
   7. dokumentów korygujących;
   8. not korygujących;
   9. zastosowania przepisów innego państwa członkowskiego.

Dodatkowo wskazujemy zmiany w zakresie faktur wewnętrznych, które wprowadził art. 11 pkt 11 ustawy z 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce.

Poniżej zamieszczamy:

Wyjaśnienie i omówienie zmian dokonanych w Rozporządzeniu  w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U.2011.68.360).

Rozporządzenie Zmieniające

Rozporządzenie  w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U.2011.68.360).