Newsletter prawny

Trading & Supply

06-09-2017

Dnia 1 stycznia 2018 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie opłaty paliwowej (Dz.U. z dnia 1 września 2017 r., poz. 1671; dalej: Rozporządzenie).

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 37o ust. 4 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.
 
Rozporządzenie określa wzór informacji w sprawie opłaty paliwowej, który stanowiący załącznik do Rozporządzenia.
 
Wraz z wejściem w życie Rozporządzenia traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2004 r. w sprawie określenia wzoru informacji dotyczącej opłaty paliwowej (Dz. U. poz. 2176).
 
Pełną treść Rozporządzenia (wraz z załącznikiem) zamieszczamy poniżej ->