Newsletter prawny

Property & Real Estate

07-07-2017

Dnia 17 lipca 2017 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz.U. z dnia 6 lipca 2017 r., poz. 1330; dalej: Rozporządzenie).

Rozporządzenie wydane zostało na podstawie art. 85 ust. 4b ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 132 i 1074).
 
Rozporządzenie określa:
  1. wysokość stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew w zależności od obwodu pnia, która stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia;
  2. wysokość stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków krzewów w zależności od powierzchni krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, która stanowi załącznik nr 2 do Rozporządzenia.
 
Rozporządzenie zostało wydane w związku z wejściem w życie zmian wprowadzonych ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z dnia 2 czerwca 2017 r., poz.: 1074), o których informowaliśmy za pośrednictwem Newsletter’a w dniu 5 czerwca 2017 r.
 
Pełną treść Rozporządzenia, wraz z załącznikami, zamieszczamy poniżej ->