Newsletter prawny

Trading & Supply

28-06-2017

Dnia 22 września 2017 roku wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz.U. z dnia 21 czerwca 2017 roku, poz.: 1178; dalej: Rozporządzenie).

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 3 ust. 11 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 708).
 
Zgodnie z Rozporządzeniem, systemem monitorowania drogowego przewozu towarów objęty jest przewóz towarów objętych:
  1. podkategoriami Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług od 10.41.21 do 10.41.29, podkategoriami od 10.41.51 do 10.41.60 oraz podkategorią 10.62.14,
  2. pozycjami Nomenklatury Scalonej:
  1. od 1507 do 1516 i
  2. 1517 (z wyjątkami)
– jeżeli masa brutto przesyłki przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów.
 
Zgodnie z § 2 Rozporządzenia – powyższych kryteriów nie stosuje się do towarów:
  1. przewożonych przez operatorów pocztowych w paczkach pocztowych w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
  2. 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, 1250, 1823 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 1128);
  3. objętych procedurą celną tranzytu, składowania, odprawy czasowej, przetwarzania, wywozu albo powrotnym wywozem;
  4. przemieszczanych w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy z zastosowaniem systemu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43, 60 i 937);
  5. przewożonych w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 26 kg albo 26 litrów.
 
Pełną treść Rozporządzenia zamieszczamy poniżej ->