Newsletter prawny

Property & Real Estate

21-06-2017

Dnia 21 czerwca 2017 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie urządzeń losujących, urządzeń do gier i automatów do gier, zabezpieczenia informacji dotyczących urządzanej loterii oraz uzyskiwania, naliczania i wypłacania wygranych (dalej: Rozporządzenie).

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 23d ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471, 1948 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 88, 379 i 1089).
 
Rozporządzenie określa:
  1. szczegółowe warunki badania, rejestracji i eksploatacji urządzeń losujących, urządzeń do gier i automatów do gier;
  2. warunki i sposób zabezpieczenia urządzeń i automatów, o których mowa w pkt 1 powyżej, przed ingerencją z zewnątrz;
  3. sposób działania urządzeń i automatów, o których mowa w pkt 1 powyżej, w czasie awarii;
  4. sposób zabezpieczenia istotnych informacji dotyczących urządzanej loterii, w tym danych dotyczących jej uczestników;
  5. sposób uzyskiwania, naliczania i wypłacania wygranych w trakcie gry lub w przypadku, gdy urządzenie lub automat, o których mowa w pkt 1 powyżej, znajdują się w sytuacji awarii.
 
Wraz z wejściem w życie Rozporządzenia utraciło moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków rejestracji i eksploatacji automatów i urządzeń do gier (Dz. U. poz. 312 oraz z 2017 r. poz. 389).
 
Pełną treść Rozporządzenia zamieszczamy poniżej ->