Newsletter prawny

Trading & Supply

31-05-2017

Dnia 7 czerwca 2017 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra energii z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie wzoru informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności (Dz.U. z dnia 30 maja 2017 r., poz. 1043; dalej: Rozporządzenie).

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 43e ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 i 791).
 
Rozporządzenie określa wzór informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności, który stanowi załącznik do Rozporządzenia.
 
Pełną treść Rozporządzenia, wraz z załącznikiem, zamieszczamy poniżej ->