Newsletter prawny

Trading & Supply

24-05-2017

Dnia 1 czerwca 2017 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Energii z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie wzoru sprawozdania o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu (Dz.U. z dnia 24 maja 2017 r., poz. 1011; dalej: Rozporządzenie).

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 43d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 i 791).
 
Rozporządzenie określa się wzór sprawozdania o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu, który stanowi załącznik do Rozporządzenia.
 
Pełną treść Rozporządzenia, wraz z załącznikiem, zamieszczamy poniżej ->