Newsletter prawny

Trading & Supply

15-05-2017

Dnia 23 maja 2017 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Energii z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wzoru sprawozdania o podmiotach zlecających usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych (Dz.U. z dnia 15 maja 2017 r., poz.: 945; dalej: Rozporządzenie).

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 4ba ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 i 791).

Rozporządzenie określa wzór sprawozdania zawierającego informacje o podmiotach zlecających usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych, który stanowi załącznik do Rozporządzenia.

Pełną treść Rozporządzenia, wraz z załącznikiem, zamieszczamy poniżej ->