Newsletter prawny

Trading & Supply

19-04-2017

Dnia 18 kwietnia 2017 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie zgłoszeń przewozu towarów i sposobu postępowania w przypadku niedostępności rejestru zgłoszeń (Dz.U. z dnia 14 kwietnia 2017 roku, poz. 787; dalej: Rozporządzenie).

Rozporządzenie zostało wydane na postawie art. 9 ust. 7 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 708).
 
Rozporządzenie określa:
  1. sposób przesyłania, uzupełniania i aktualizacji zgłoszenia oraz sposób uwierzytelniania zarejestrowanego użytkownika Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych, zwanej dalej „PUESC”;
  2. sposób postępowania podmiotów wysyłających, podmiotów odbierających i przewoźników w przypadku niedostępności rejestru zgłoszeń;
  3. organ Krajowej Administracji Skarbowej, do którego jest przesyłane zgłoszenie w przypadku niedostępności rejestru zgłoszeń;
  4. wzór dokumentu zastępującego zgłoszenie wraz z objaśnieniami (który stanowi załącznik do Rozporządzenia).
 
Pełną treść Rozporządzenia, wraz z załącznikiem, zamieszczamy poniżej ->