Newsletter prawny

Finanse

06-04-2017

Dnia 1 marca 2017 r. weszły w życie niżej opisane rozporządzenia.

  1. rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wzoru wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek wspólny (Dz.U. z dnia 24 lutego 2017 r., poz. 353; dalej: Rozporządzenie nr 1).
 
Rozporządzenie nr 1 zostało wydane na podstawie art. 14r § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201). Rozporządzenie nr 1 określa:
1) wzór wniosku wspólnego o wydanie w indywidualnej sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacji indywidualnej), który stanowi załącznik do Rozporządzenia nr 1,
2) sposób uiszczenia opłaty za wniosek, o którym mowa w pkt. 1) powyżej.
Zgodnie z § 3 Rozporządzenia nr 1 opłatę za w/w wniosek uiszcza się na rachunek Krajowej Informacji Skarbowej.
 
Wraz z wejściem w życie Rozporządzenia nr 1 traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek wspólny (Dz. U. z 2016 r. poz. 13).
 
  1. rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji ogólnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek (Dz.U. z dnia 24 lutego 2017 r., poz. 352; dalej: Rozporządzenie nr 2).
 
Rozporządzenie nr 2 zostało wydane na podstawie art. 14a § 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201). Rozporządzenie nr 2 określa:
1) wzór wniosku o wydanie interpretacji ogólnej przepisów prawa podatkowego (interpretacji ogólnej), który stanowi załącznik do Rozporządzenia nr 2,
2) sposób uiszczenia opłaty za wniosek, o którym mowa w pkt. 1) powyżej.
Zgodnie z § 3 Rozporządzenia nr 2 opłatę za wniosek uiszcza się na rachunek Krajowej Informacji Skarbowej.
 
Wraz z wejściem w życie Rozporządzenia nr 2 traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji ogólnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek (Dz. U. z 2016 r. poz. 15).
 
  1. rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek (Dz.U. z dnia 24 lutego 2017 r., poz. 343; dalej: Rozporządzenie nr 3).
 
Rozporządzenie nr 3 zostało wydane na podstawie art. 14b § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201). Rozporządzenie nr 3 określa:
1) wzór wniosku o wydanie w indywidualnej sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacji indywidualnej), który stanowi załącznik do Rozporządzenia nr 3,
2) sposób uiszczenia opłaty za wniosek, o którym mowa w pkt. 1) powyżej.
Zgodnie z § 3 Rozporządzenia nr 3 opłatę za w/w wniosek uiszcza się na rachunek Krajowej Informacji Skarbowej.
 
Wraz z wejściem w życie Rozporządzenia nr 2 traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek (Dz. U. z 2016 r. poz. 14).
 
Poniżej zamieszczamy pełną treść w/w rozporządzeń, wraz z załącznikami: