Newsletter prawny

Finanse

04-04-2017

Dnia 1 marca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (Dz.U. z dnia 28 lutego 2017 r., poz. 407; dalej: Rozporządzenie).

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 99 ust. 14c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.).

Rozporządzenie określa wzór deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (VAT-14), o której mowa w art. 99 ust. 11a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, który stanowi załącznik do Rozporządzenia.

Wraz z wyjściem w życie Rozporządzenia utraciło moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (Dz. U. poz. 1124).

Pełną treść Rozporządzenia, wraz z załącznikiem zamieszczamy poniżej ->