Newsletter prawny

Finanse

03-04-2017

Dnia 1 marca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie wzorów treści gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych składanych jako zabezpieczenie akcyzowe (Dz.U. z dnia 27 lutego 2017 r., poz. 378; dalej: Rozporządzenie).

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 69 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43 i 60).
Rozporządzeniem określa się wzór treści:
1) gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej składanej jako zabezpieczenie akcyzowe dla zagwarantowania pokrycia jednego zobowiązania podatkowego, stanowiący załącznik nr 1 do Rozporządzenia;
2) gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej składanej jako zabezpieczenie akcyzowe dla zagwarantowania pokrycia wielu zobowiązań podatkowych, stanowiący załącznik nr 2 do Rozporządzenia;
3) gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej składanej jako zabezpieczenie akcyzowe dla zagwarantowania pokrycia zobowiązania podatkowego i opłaty paliwowej, stanowiący załącznik nr 3 do Rozporządzenia;
4) gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej składanej jako zabezpieczenie akcyzowe dla zagwarantowania pokrycia wielu zobowiązań podatkowych i opłat paliwowych, stanowiący załącznik nr 4 do Rozporządzenia.
Zgodnie z § 2 Rozporządzenia – wraz z wejściem w życie Rozporządzenia traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów treści gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych składanych jako zabezpieczenie akcyzowe (Dz. U. poz. 1837).
Pełną treść Rozporządzenia, wraz z załącznikami, zamieszczamy poniżej ->