Newsletter prawny

Finanse

03-04-2017

Dnia 1 marca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (Dz.U. z dnia 28 lutego 2017 r., poz. 393; dalej: Rozporządzenie).

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 88, 244 i 379).
 
Rozporządzenie określa terytorialny zasięg działania oraz siedziby:
  1. dyrektorów izb administracji skarbowej, który zawarty jest w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia;
  2. naczelników urzędów skarbowych, który zawarty jest w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do Rozporządzenia;
  3. naczelników urzędów celno - skarbowych, który zawarty jest w wykazie stanowiącym załącznik nr 3 do Rozporządzenia.
 
Zgodnie z § 2 Rozporządzenia - siedzibą dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej jest Bielsko-Biała.
 
Pełną treść Rozporządzenia, wraz z załącznikami, zamieszczamy poniżej ->