Newsletter prawny

Trading & Supply

07-02-2017

Dnia 14 lutego 2017 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Energii z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji składanej przez producentów i handlowców Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych (Dz.U. z dnia 6 lutego 2017 r., poz. 219; dalej: Rozporządzenie).

Rozporządzenie zostało wydane za podstawie art. 22 ust. 1a ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1899, 1948 i 1986; dalej: Ustawa).
 
Rozporządzenie określa wzór deklaracji składanej przez producentów i handlowców Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych, o której mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, wraz z objaśnieniem co do sposobu jej wypełniania - który zawarty został w załączniku do Rozporządzenia.
 
Zgodnie z § 2 Rozporządzenia - wzór deklaracji, o której mowa powyżej, stosuje się po raz pierwszy do informacji przekazywanych za styczeń 2017 r.
 
Pełną treść Rozporządzenia (wraz z załącznikiem – wzorem deklaracji) zamieszczamy poniżej ->