Newsletter prawny

Finanse

17-12-2013

Dnia 1 stycznia 2014 roku wejdzie w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 roku w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 9 grudnia 2013, poz. 1485; dalej: Rozporządzenie).

Rozporządzenie zastąpi:

1. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 68 oraz z 2012 r. poz. 1428) w zakresie dotyczącym szczegółowych zasad wystawiania faktur;

2. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 247 i 362) w zakresie dotyczącym innego niż określony w art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (dalej: Ustawa o VAT) sposobu przeliczania wykazywanych na fakturach kwot w walutach obcych, stosowanych do określenia podstawy opodatkowania.

Rozporządzenie określa (Rozdział 1 §1 Rozporządzenia):

1. przypadki, w których faktury mogą zawierać zakres danych węższy niż w art. 106e Ustawy o VAT oraz zakres tych danych (Rozdział 2 Rozporządzenia),

2. inny, niż określony w art. 31a ust. 1 Ustawy o VAT, sposób przeliczania wykazywanych na fakturach kwot w walutach obcych, stosowanych do określenia podstawy opodatkowania (Rozdział 3 Rozporządzenia) oraz

3. późniejsze, niż określone w art. 106i Ustawy o VAT, terminy wystawiania faktur (Rozdział 4 Rozporządzenia).

Pełny tekst Rozporządzenia zamieszczamy poniżej