Newsletter prawny

Finanse

03-01-2017

Dnia 1 stycznia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz.U. z dnia 30 grudnia 2016 r., poz. 2273; dalej: Rozporządzenie).

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 99 ust. 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.2); dalej: Ustawa).
 
Rozporządzenie określa wzory:
  1. deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7), o której mowa w art. 99 ust. 1 Ustawy, który stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia, deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7K), o której mowa w art. 99 ust. 2 lub 3 Ustawy, który stanowi załącznik nr 2 do Rozporządzenia, oraz objaśnienia do w/w deklaracji, które stanowią̨ załącznik nr 3 do Rozporządzenia;
  2. deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-8), o której mowa w art. 99 ust. 8 Ustawy, wraz z objaśnieniami, który stanowi załącznik nr 4 do Rozporządzenia;
  3. deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-9M), o której mowa w art. 99 ust. 9 Ustawy, wraz z objaśnieniami, który stanowi załącznik nr 5 do Rozporządzenia.
 
Zgodnie z § 2 Rozporządzenia, wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług, określone w:
  1. załączniku nr 1, 4 i 5 do Rozporządzenia, stosuje się, począwszy od rozliczenia za styczeń 2017 r.;
  2. załączniku nr 2 do Rozporządzenia, stosuje się, począwszy od rozliczenia za pierwszy kwartał 2017 r.
 
Zgodnie z § 3 Rozporządzenia - wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług wraz z objaśnieniami, określone w załącznikach nr 1, 2 i 4–6 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1136), mogą być stosowane nie dłużej niż do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy 2017 r.
 
Pełną treść Rozporządzenia, wraz z załącznikami, zamieszczamy poniżej ->