Newsletter prawny

Finanse

19-10-2016

Dnia 19 października 2016 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia z dnia 18 października 2016 roku w sprawie zaniechania poboru podatku od sprzedaży detalicznej (Dz.U. z dnia 19 października 2016 roku, poz. 1723; dalej: Rozporządzenie).

Rozporządzenie zostało wydane w związku z decyzją Komisji Europejskiej nakazującej Polsce zawieszenie ustawy z dnia 6 lipca 2016 roku o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. poz. 1155; dalej: Ustawa) do momentu podjęcia przez Komisję Europejską decyzji w sprawie zgodności Ustawy z rynkiem wewnętrznym.
 
Rozporządzenie zostało wydane na art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.2)).
 
Zgodnie z § 1 Rozporządzenia - zarządza się zaniechanie poboru podatku od sprzedaży detalicznej od przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych przez sprzedawców detalicznych. Zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do przychodów osiągniętych od dnia 1 września 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
 
Pełną treść Rozporządzenia zamieszczamy poniżej ->